Tigris Sand River

Som navnet antyder, er denne sandbeige fargen steintonenes og det mahognybrunes beste venn. I nærheten av en lys bakgrunn vil den tilegne seg den viktigheten den fortjener.